Aktuális
A MÉK Elnökségének 2024. évi határozatai

A MÉK Elnökségének 2024. évi határozatai

1/2024. (01.16.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja az „Óradíjas tervezői szolgáltatások díja 2024” táblázatot.

2/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége megtárgyalta az Építészek Háza állapotát és a MÉSZ elnökének levelét.  Jogi és műszaki része van az ügynek. A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy válaszlevelet fogalmaz az ügyben a MÉSZ elnökének.

3/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a tavaszi küldöttgyűlés időpontját 2024. május 24-re tűzi ki.

4/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy támogatja az Épületszerkezeti Kollégium létrehozását, nem zárva ki annak lehetőségét, hogy a későbbiekben tagozattá alakulhasson át.

5/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen, 1 nem szavazattal úgy dönt, hogy a tanulmányi utakat, kirándulásokat és a catering költséget a továbbiakban nem kívánja támogatni a Szakmai hozzájárulási alap keretén belül.

6/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szakmai hozzájárulási alap 2024. évi kiírását.

7/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK szakmai munkáját támogató költségvetési tétel szakmai alapot hoz létre, amelyből pályázatot követően kerül finanszírozásra a tagozatok által elvégzett, ill. általuk kezdeményezett, illetve minden MÉK tisztségviselő és bizottsági tag és titkársági dolgozó által elvégzett, vagy általuk szervezett szakmai munka, ami nem tartozik munkaköri kötelességükbe, illetve más költségvetési tételekben nem szerepel.

8/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Tanúsítási ügyrend módosítását.

9/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége G.G. által benyújtott beruházáslebonyolítói szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért két tanúsítás kiállítható.

10/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége L.K.Á. által benyújtott beruházáslebonyolítói szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért két tanúsítás kiállítható.

11/2024. (02.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége H.Á. által benyújtott beruházáslebonyolítói szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért két tanúsítás kiállítható.

12/2024. (03.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A területi elnökök testületének február 22-i ülésén történt egyeztetés alapján a MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi szakmai állásfoglalást hozza a nyilvántartottakat érintően az egységes végrehajtás érdekében 2024. március 14. napjától kezdődően:
Azon nyilvántartottnak, aki a 2023. évi C. törvény 227. § (1) bek. hatálya alá tartozik (azaz nyilvántartottként már szerepel a tagnyilvántartásban) azonban kamarai tagfelvételét 2024. október 1. napja előtt már megkéri, a PGSZ, illetve a 2024. évi díjtáblázatban meghatározott tagregisztrációs díjat a tagfelvételi eljárás során nem kell megfizetnie. Ugyanígy nem kell tagregisztrációs díjat fizetnie azon nyilvántartottnak, aki tagsági jogviszonyának felfüggesztése mellett aktív felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, energetikai jogosultsággal rendelkezik a névjegyzéki nyilvántartásban és a törvényi előírások miatt tagsági jogviszonyát helyre kell állítania.

13/2024. (03.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Főépítészi Tagozat megalakulását előkészítő bizottság tagjai: Hajnóczi Péter, Horváth Zoltán, Kassai-Szoó Dominika, Kovács Zsófia, Lantay Attila, Salamin Ferenc.