KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK - Elnökségi ülés - Emlékeztető - 2009.12.11

Magyar Építészek Háza 2009. december 11. péntek 9.30

Jelen vannak
Noll Tamás elnök
Ertsey Attila alelnök
Hajnóczi Péter alelnök
Makovényi Ferenc alelnök
Csontos Csaba elnökségi tag
Kalo Emese elnökségi tag
Körmendy János elnökségi tag
Kovács András elnökségi tag

Kampis Miklós FB elnök
O.Ecker Judit Belsőépítész tagozat elnök
Czétényi Piroska Műemlékvédelmi tagozat elnök
Schuchman Péter Táj- és kertépítész tagozat elnök
Tatai Mária főtitkár

Gáts Andrea jogi szakértő
Palánkai Tibor meghívott, ex-alelnök

Hiányzók
Dulácska Zsolt elnökségi tag – betegség miatt távol
Szalay Tihamér EB elnök

Mellékletek
Meghívó – napirend
Jelenléti ív

1.0 Elnöki tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről
A jelenlevők a kiküldött napirendet elfogadták

1.1.    Bemutatkozó látogatás Barsiné Pataky Etelkánál, a MMK elnökénél - 11. 27.
Másfél órás találkozón áttekintésre került a két kamara jelenlegi helyzete és rövidtávú stratégiai célkitűzése. A megerősítették a két kamara együttműködési szándékát, amelyet a közösen elfogadott értékekre – szakmaiság, becsület, szolidaritás – kell építeni. A bemutatkozó látogatások után a felek januárban kezdik meg a szervezett munkát. NT ígéretet tett a beruházás-lebonyolítók jogosultsági vizsgáinak a felfüggesztésére és a közös, egységes vizsgakövetelmények kidolgozására és elfogadására.

1.2.    Munkamegbeszélés a Batthyány Lajos Alapítvány Baráti társaságával - 11. 27.
Az Alapítvány támogatásával május óta szakmai előkészítő munka folyik az Épített és táji környezet jövője Magyarországon címmel. A munkában építészek, tájrendezők, településrendezők, falufejlesztők, közgazdászok vesznek részt. A munka célja helyzetértékelő és döntés-előkészítő tanulmány összeállítása a politika részére.

1.3.    Kiselnökségi ülés – stratégiai kérdések megbeszélése - 11. 30.
Elnök és a három alelnök áttekintette a titkárság munkáját és egyéb szervezeti kérdések.

1.4.    Gazdasági Versenyhivatal – egyeztetés díjszámítási és szolgáltatási szabályzatról - 12. 01.
NT és dr. Gáts Andrea részvételévek megtartott egyeztetés számunkra nem kedvezően indult. A GVH képviselői első olvasás után a szabályzat teljes körű újraírására tettek javaslatot. A tárgyalás során tisztáztuk, hogy a GVH által képviselt fogyasztóvédelmi szempontok az 50 millió Ft beruházási érték alatti lakósági megrendelésre vonatkoznak, ezen a területen a kamara sem tartja alkalmazhatónak a díjszázalékos számítási módszert, ezt a területet külön is lehet szabályozni. Egyéb területen, amelyek az építészeti tervezés jelentős részét képezik, az építész ügyfele nem laikus fél, hanem jól felkészült szakember. Itt elsősorban nem a tőke és az ipar érdekeit kell támogatni, hanem az építészek, és a közösség érdekét kellene védeni a szabályozáson keresztül. A díjszámítási szabályzat jó eszköz arra, hogy a verseny szabályozott legyen, és azonos feltételekkel lehessen összehasonlítani az ajánlatokat. A tárgyalás végén a felek megegyezetek, a GVH tételesen átnézi a szabályzatot, a számára nem elfogadható részeket kigyűjti, majd ezt követően a felek még egy egyeztetést tartanak.

1.5.    BÉK elnökségi ülés és a Rácz Fürdő építés közbeni bejárása - 12. 01.
A BÉK elnökségének meghívására NT részt vett Rácz Fürdőben tartott kihelyezett elnökségi ülésen. NT tájékoztatta az elnökséget a MÉK tervezett feladatmegosztásáról és programjáról. A BÉK elnökség támogatásáról biztosította a MÉK elnökségét és felajánlotta segítségét a MÉK tervezett programjának a megvalósításához. Felek később részletes egyeztetést tartanak az együttműködés konkrét formájáról.

1.6.    EFAP Konferencia – Stockholm. Átjárhatóvá tenni a határokat, áthidalni a szakadékokat. - 12. 02.
Az Európai Építészetpolitikai Forum félévente kerül megrendezésre, az EU soros vezető országának a rendezésében. Meghívottak a tagországok kormányzati, szakmai és civil szervezeti képviselői. Magyarországot a konferencián Fegyverneky Sándor országos főépítész, Krakner Judit főmunkatárs, NT és Rácz Jolán valamint Kálmán Ernő MÉSZ elnök képviselte. Részletes beszámolót Rácz Jolán készít, amely az elnökségnek megküldésre kerül, illetve a honlapon és a közlönyben megjelenik.

1.7. UIA Jövőkép munkacsoport ülése – Stockholm, Svéd Építészek Székháza - 12. 02.
Kálmán Ernő elnök társaságában NT részt vett a munkaértekezleten, az ex-elnök és a bizottsági tagok az UIA jövőben szerepét, finanszírozási módját tárgyalták. A szervezet megújulás előtt áll.

1.7.    Találkozó a Svéd Építészek Szövetségének szakmai titkárával, Katarina Nilsonnal. – 12. 02.
Katarina Nilsonnal nagyon jó személyes kapcsolat épült ki 2003 novemberében, amikor mint ACE elnököt meghívtuk Budapestre, a kamara küldöttgyűlésére és az azt követő Az épített környezet jövője Európában konferenciára. A titkár asszony részletesen ismertette a szövetség felépítését, működését, finanszírozását és bemutatta az alig fél éve elkészült központi irodáját. A szervezet egyesíti a kamarát és a szövetséget, országos szinten központosítva látja el a feladatokat. A központi iroda mellett 15 területi szakmai csoport működik Stockholmban és az országban. A csoportok csak szakmai munkát végeznek.
A központban 26 állandó munkatárs dolgozik, építészek, jogászok, újságírók, közgazdászok, kommunikációs szakértők. Saját szerkesztésben adják ki a havonta megjelenő építészeti magazint, konferenciákat, kiállításokat rendeznek, szakszervezeti jogvédelmet biztosítanak. Az egyetemi hallgatókat minimális tagdíjjal bevonják a szövetségi életbe. Az építészek számára továbbképzést szerveznek. A szervezet működését a tagdíjból, továbbképzésből, tervpályázatok lebonyolításából, hirdetési felület eladásából biztosítják. A találkozón Kálmán Ernő MÉSZ elnökkel együtt vettünk részt, és kölcsönösen megállapodtunk, hogy a svéd szövetség felépítése és működése nagyon jól használható szempontokat adott a hazai szövetségi és kamarai munka összehangolásához.

1.8. Kétoldalú tárgyalások folytatása a konferencia fogadásain és szünetekben - 12. 13. - 15.
Tárgyalás Alain Sagne ACE főtitkárral, aki előkészítő iratot állított össze a december 14.-i Deutch Tamás EU parlamenti képviselővel történő találkozóra.
Tárgyalás Georg Pendl elnökkel, az osztrák építész és mérnök kamara elnökévek a kétoldalú kapcsolatok kiépítésére. Ennek keretében január 15.-én a kiselnökség látja vendégül az osztrák kamara, a látogatás célja a kamara felépítésének, működésének, a titkárság munkájának részletes megismerése, a tapasztalatok kiértékelése, az együttműködés konkrét területeinek a megtalálása.

1.8.    Szakmai Kamarák Szövetsége – egyeztető és tisztújító ülés. - 12. 07.
Eltér István társaságában bemutatkozó találkozás a szövetség tagjaival. A szövetségen belül a munkát és az egyeztető fórumon való részvételt a megválasztott új elnökség is folytatni kívánja. Megegyezés születet a Magyar Akkreditációs Bizottság közös jelöltjeiről, akik a következő napon megválasztásra kerültek. (A MAB szakmai és társadalmi szervezetek Pálfy Sándort további három évre a bizottság tagjának választották, a választáson Eltér István képviselte a kamarát). A szövetség tisztújításán a jelenlegi tisztségviselők mandátuma további egy évre, meghosszabbításra került. A szövetség soros elnöke Németh Ferenc, az Őrző és Vagyonvédelmi kamara elnöke. A szövetség január 21.-én szakmai konferenciát szervez a közbeszerzésekről és a tagszervezeteket közösen érintő kérdésekről.

1.9. Egyeztetés dr. Lippényi Tivadarral, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Iroda alelnökével - 12. 07.
A közeljövőben megvalósítandó szegedi lézerkutató központ tervezett megvalósítására kétfordulós, meghívásos tervpályázat lebonyolításának egyeztetése. A kamara az általa bonyolított tervpályázatokról referencialistát küld, valamint összeállítja a kétfordulós pályázat ütemtervét 2009. december 16.-ig.

1.10.    Kiselnökségi bemutatkozó találkozó a NGFM Építésügyért felelős vezetőivel - 12. 08.
A találkozón dr. Szaló Péter, Fegyverneky Sándor, Magyar Mária valamint Noll Tamás, Ertsey Attila és dr Hajnóczi Péter vett részt. A találkozó rendkívül korrekt légkörben folyt le, a felek régóta (Bercsényi 28-30) ismerik egymást, most az új szereposztásban maximálisan ki akarják használni a közös szakmai múltra visszatekintő együttműködésben rejlő lehetőségeket. Tárgyilagosan áttekintésre került a kamara működési területét érintő valamennyi szabályozási terület, megegyezés születet, hogy az egyes területek működési tapasztalatainak a kiértékelése után megkezdődhet a jogszabályok felülvizsgálata és módosítása. Érintett szabályozások: oktatás, továbbképzés, névjegyzékvezetés, tervpályázat, közbeszerzés, szakmagyakorlás, szakmapolitika. A kamara január közepétől folyamatosan átadja az egyes jogszabályokra vonatkozó, a mérnökkamarával egyeztettet javaslatait.

1.11. Külügyi munkabizottság előkészítő ülés - 12. 08.
NT vezetésével a bizottság leendő tagjai egyeztetést tartottak, előzetes munkamegosztást és költségvetést készítettek az elnökségi ülésre.

1.12. Magyar Mérnöki Kamara elnökségi ülés 12. 09.
Barsíné Pataky Etelka meghívására bemutatkozó látogatás a MMK elnökségi ülésén.

1.13. FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Szövetség 2009 évi díjátadása – 12. 09.
NT és Tatai Mária részt vett a FIABCI ünnepi díjátadásán. A MÉK különdíját Noll Tamás adta át a Kopaszi gát környezetrendezési és építészeti munkáiért. A zsűriben Fiala István képviselte a kamarát. A FIABCI I2009. évi fődíját a Semmelweis Egyetem Oktatási és Kutatási Központja nyerte el, ingatlanfejlesztő ArcadomZrt, tervező Teampannon kft, vezető építésztervező Noll Tamás.

1.14. Magyar Szerkezetépítő Vállalkozók Szövetsége évzáró rendezvény - 12. 10.
A kamara 2008. decemberében kötött együttműködési megállapodást a szövetséggel. Ennek keretében került megrendezésre a Construma vásáron az „Öntött kő” konferencia. A felek 2010 évben is folytatni akarják az együttműködést, ismételten megrendezik a látszóbeton szabvány kiadásra időzített „Öntött kő 2.0” konferenciát, és folytatják az „Év vasbeton szerkezete” díj alapításának az előkészítését, továbbá együttműködnek a szabványosítási kérdésekben.

2.0. Átadás - átvétel
Noll Tamás tájékoztatta az elnökséget az átadás-átvételi eljárásról. A folyamat lelassult, a gazdálkodást a tisztújítást követő három hét alatt nem sikerült átlátható állapotba hozni, rendkívül nagy a kintlévőség, amely a be nem fizetett területi tagdíjrészesedésből (budapesti kamara) és a leszerződött, de még ki nem fizetett pályázati pénzekből tevődik össze. NT kéri a FB elnökét, hogy hatékonyan működjön közre az átadás-átvétel lezárásában.

3.0. Felügyelő Bizottság tájékoztató
Kampis Miklós tájékoztatta az elnökséget a FB tervezett munkatervéről, a tervezett célellenőrzésekről.
Ismertette a bizottság munkatervének 5 fő témáját. A konkrét vizsgálatokat negyedévenként tűzik ki. Az idei évre 16 célvizsgálatot irányoznak elő. Az első negyedévben az átadás-átvétel folyamatát, illetve a jövő évi költségvetést vizsgálják elsősorban.

4.0. Etikai Bizottság tájékoztató
Szalay Tihamér elnök távolléte miatt ez a napirendi pont elmaradt.


5.0. Munkabizottságok
A napirend szerint az elnökség tagjai beszámoltak a munkabizottságok felállításának előkészületeiről (tervezetek, tagok, költségvetés)). A tervezetek írott formában is kiosztásra kerültek.

5.1. Külügyi mb. – Noll Tamás
A MÉK és a MÉSZ közös külügyi bizottságot kíván működtetni, de erre vonatkozóan még nem született meg MÉSZ részletes javaslat. Az elnökség felkérte a bizottság elnökét az előkészítő-munka folytatására.

5.2. Oktatási mb. – dr. Makovényi Ferenc
MF ismertette a bizottsági munkára felkérendő tagokat. A mb. törzsét az oktatási intézmények dékánjai adják, a másik részét a szakmagyakorló építészek, akik az oktatáshoz is kapcsolódnak. Az elnökség örömmel fogadta, hogy Sylvester Ádám volt budapesti kamarai elnök is részt vesz a bizottság munkájában.

5.3. Diploma-azonosító bizottság – dr. Hajnóczi Péter
EA elkészítette és ismertette a bizottság munkatervét.
A minisztérium részéről Németh Matild lesz a bizottság munkatársa.

5.4. Jogosultsági vizsgabizottság – dr. Hajnóczi Péter
HP elkészítette és ismertette a bizottság munkatervét.

5.4. Továbbképzési mb. – Dulácska Zsolt
DZS betegsége miatt ennek tárgyalása elmaradt. Az elnökség kéri, hogy a tervezetet DZS készítse el, és az elnökség tagjainak juttassa el.

5.5. Szakmapolitikai mb. – Ertsey Attila
EA elkészítette és ismertette a bizottság munkatervét.

5.6. Jogi mb. – Körmendy János
KJ elkészítette és ismertette a bizottság munkatervét.
A bizottság munkájában Dr. Hajnóczi P. is részt vesz.

5.7. Tervpályázati mb. – Kalo Emese
A honlapon, illetve a közlönyben meghirdetésre kerül, hogy zsűritagok jelentkezését várjuk, a lehetséges zsűritagokat a jelentkezők közül lehet majd kijelölni.
Csontos Csaba: Egy soron következő szabályozás vegye tekintetbe a Mesteriskola érdekeit, nehogy elzáródjon a támogatás fejében végezhető zártkörű, de valóságos problémák megoldására irányuló ötletpályázatok lebonyolításának lehetősége.

5.8. Versenyfelügyeleti mb. – Kováts András
KA elkészítette és ismertette a bizottság munkatervét.
KA  vállalja a Közbeszerzési Értesítő figyelését.

5.9. Díjszámítási és szolgáltatási mb. – Dulácska Zsolt
DZS betegsége miatt ennek tárgyalása elmaradt. Az elnökség kéri, hogy a tervezetet DZS készítse el, és az elnökség tagjainak juttassa el.

5.10. Minőségbiztosítási mb. – Csontos Csaba
CS. CS. Felsorolta a cégeket, akiket a bizottságba meghívni szándékozik. Fontosnak tartja az engedélyezési eljárás, illetve az OTÉK rendbetételét.

5.11. Bizottságok felállítása
Az elnökség felkérte a bizottság elnökeit az előkészítő-munka folytatására


6. Egyebek

A határozatot 6 szavazattal, 1 tartózkodással az elnökség elfogadta.
35/2009. (12.11.) sz. MÉK Elnökségi határozat

Az Elnökség a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzattal összhangban a szabályzat szerinti díjtáblázatot az alábbiak szerint teszi közzé.
A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA ÉVES DÍJTÁBLÁZATA
A jogszabály által elrendelt díjakkal egységes szerkezetben
érvényes: 2010. január 1-től.

Díjcsoport
Díjfajta

Mértéke

Befizetendő
Összege

tagdíj

tagdíj

(a tagdíj) 100 %

a területi kamara számlájára

44.000.-Ft

késedelmi pótlék

 a területi alapszabály szerint

a területi kamara számlájára

változó

tagsági eljárásban fizetendő díjak

regisztrációs díj 1. fok

a tagdíj 50 %-a

a területi kamara számlájára

22.000.-Ft

regisztrációs díj 2. fok

a tagdíj 25 %-a

a MÉK számlájára

11.000.-Ft

helyreállítási díj 1. fok

a tagdíj 25 %-a

a területi kamara számlájára

11.000.-Ft

névjegyzéki eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak*

névjegyzékbevétel  1. fokú díja

jogszabály szerint

 

a területi kamara számlájára

30.000.-Ft

egyidejűleg benyújtott további kérelmek I. fokú díja

jogszabály szerint

a területi kamara számlája

15.000.-Ft

eseti tervezési, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri engedély 1. fokú díja

 

 

 

jogszabály szerint

 

 

a területi kamara számlájára

 

 

 

20.000.-Ft

továbbképzés elvégzését igazoló hatósági bizonyítvány díja

jogosultság igazolásának díja

jogszabály szerint

a területi kamara számlájára

5.000.-Ft

Beruházás lebonyolító,

energetikai tanúsító névjegyzéki bejelentésének díja

névjegyzéki ügy, eseti engedély 2. fokú díja

jogszabály szerint

a MÉK számlájára

30.000.-Ft

Szolgáltatási díjak

önkéntes szolgáltatási díj (kamarai tagsággal nem rendelkezők)

a tagdíj 50%-a

a területi kamara számlájára

22.000.-Ft

Építész Közlöny éves előfizetési díja**

a MÉK elnöksége által meghatározott

a forgalmazó kamara számlájára

 

 

 

 

4.000.-Ft+áfa

Építész Évkönyv ára**

3.000.-Ft+áfa

Továbbképzési bírálati díj: Kötelező tanfolyam és a min. 12 órás egyéb tanfolyam, előadássorozat

a MÉK elnöksége által meghatározott

MÉK elkülönített számlájára

50.000.-Ft

Szabadon választható 12 órát meg nem haladó rendezvény.

25.000.-Ft

Átfutó program szabadon választható témakörben

20.000.-Ft

Egyéni magánszemély kérelem **

8.000.-Ft

egyéb bevételek

etikai pénzbírság-1. fokon kiszabott

 

változó, a törvényi maximum erejéig

 

 

 

területi kamara

számlájára

 

 

változó

etikai pénzbírság-2. fokon kiszabott

elsőfokú

etikai-fegyelmi eljárási költségátalány

Fix összegű, a MÉK Alapszabályában meghatározottak alapján

területi kamara számlájára

 

20.000.-Ft.

másodfokú

etikai-fegyelmi eljárási költségátalány

MÉK számlájára

 

20.000.-Ft.


A táblázatban vastagon szedett elsőfokú Etikai-fegyelmi eljárás költségátalánya 2010. január 1. napjától hatályos, azt megelőzően indult eljárásban nem alkalmazható.

* Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  alapján

** Az itt felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítésmentesen biztosítja a MÉK Alapszabályában, illetve a www.mek.hu honlap továbbképzés menüpontjában megjelölt személyek és szervezetek számára.


6.1. Következő Elnökségi ülés
Noll Tamás megköszönte a bizottságok felállítása érdekében végzett eredményes előkészítő munkát.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánt a jelenlevőknek.
Az elnökség 2010. január 8.-án 9.30 –kor tartja a következő ülését.

Az ülés befejezve 13.00 órakor.

Az emlékeztetőt összeállította:

Tatai Mária főtitkár
Az emlékeztetőt ellenjegyezte:

Noll Tamás elnök

 


Létrehozás időpontja: 2010-01-16 22:02:06
Utolsó módosítás időpontja: 2010-01-26 22:03:43
Cimkék: elnökségi ülés;
Megtekintések száma: 26599
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=1790