Aktuális
A MÉK 2023. november 17-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2023. november 17-i Küldöttgyűlésének határozatai

10/2023. (11.17.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2024. évi költségvetését 153 igen, 18 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 9/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozattal elfogadott tagdíjszámítási módszer alapján kiszámított 2024. évi tagdíjat 95.000 forintban állapítja meg.

11/2023. (11.17.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat 2024. január 1. napjától hatályba lépő előterjesztett módosítását 172 igen, 4 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja.