Aktuális
Főépítészek és a Főépítészi Tagozat

Főépítészek és a Főépítészi Tagozat

2024. október 1. napjától:
•    kötelező kamarai tagság minden állami és önkormányzati főépítész számára
•    kötelező kérelmezni a főépítészi nyilvántartásba vételt, amely egy közhiteles hatósági nyilvántartás lesz

A kamarai tagfelvételt és a főépítészi nyilvántartásba vételt is a lakóhely szerint illetékes területi építész kamaránál kell kezdeményezni! Utóbbira viszont csak október 1. után van lehetőség, mivel a nyilvántartásra szóló felhatalmazás ekkortól lép életbe. A kamarai tagság is ekkortól kötelező, de a tagfelvételi kérelem ettől függetlenül már korábban is benyújtható.
A főépítészi rendelet jelenleg több felmerülő kérdést nem rendez a főépítészek újonnan bevezetésre kerülő nyilvántartásával kapcsolatban, amelyeket a most folyó módosítása során elengedhetetlen lesz tisztázni.
Jelenleg 5 tagozata van a Kamarának, a tagozati tagság azonban egyik esetben sem kötelező, ezen a Méptv. sem változtatott. Az újonnan megalakítandó Főépítészi Tagozat esetében sem lesz kötelező a tagozati tagság a főépítészek számára, ezt az OFK javaslatára külön kell majd kérelmezni.

A Főépítészi Tagozat megalakításával kapcsolatos feladatokat a MÉK év elején megkezdte:
•    az Alapszabály szerinti előkészítő munkacsoportot az OFK részvételével felállította
•    felhívást tett közzé honlapján, hogy a tagozat megalakulásával kapcsolatban tájékoztatást tudjon adni (https://mek.hu/index.php?link=Felhivas_foepiteszek_szamara)
•    a tagozattal kapcsolatos MÉK Alapszabály módosításáról a Küldöttgyűlés május 24-én dönt.

A MÉK Főépítészi Tagozat előkészítő munkacsoport feladata a tagozat tagjegyzékének összeállítása, előkészíteni a tagozat ügyrendjének tervezetét, összeállítani a tagozati tisztségre jelöltek listáját annak figyelembevételével, hogy valamennyi, az alakuló ülésre jogosult kamarai tag jelölési és jelölhetőségi jogát biztosítani kell

A tagozat első ügyrendjének tervezetét előzetesen a MÉK Elnöksége hagyja jóvá. A tagozati alakuló ülést a MÉK Elnöke írásban és a kamara honlapján közzétett felhívással hívja össze az ülés megtartása előtt 15 nappal, és felel az alakuló ülés lebonyolításáért.

A tagozat megalakításában az vehet majd részt, aki:
1.    az alakuló ülésre előzetesen regisztrált,
2.    kamarai tag,
3.    az alakuló ülést megelőző 5 éven belül főépítészként dolgozott vagy jelenleg is főépítészként dolgozik,
4.    főépítészi vizsgával (vagy igazoltan mentességgel) rendelkezik.

Az előzetes regisztráció során nyilatkozni kell majd a 2 – 4. pontoknak való megfelelésről. Az alakuló ülésen csak azt vehet részt, aki az előzetes regisztrációt elvégezte.

A Főépítészi Tagozat alakuló ülésére 2024. szeptemberében kerül majd sor, az előregisztrációs linket és minden egyéb tájékoztatást is a Kamara honlapján tesszük közzé, így javasoljuk, hogy iratkozzanak fel hírlevelünkre! 

Kovács Zsófia
MÉK főtitkár